PBLS & BLS opfris-en vervolgtraining


Opfris-en vervolgtraining van de cursussen PBLS & BLS.
PBLS staat voor Peadiatric Basic Life Support ('reanimatie van kinderen') & BLS betekent Basic Life Support ('basisreanimatie van volwassenen').

Veel gelegenheid om tijdens de herhalingscursus de daadwerkelijke reanimatie vaardigheden, veilig werken, het bedienen van de AED en de specifieke benadering bij kinderen te (be)oefenen.

Om deze cursus te kunnen volgen moet u dus in het bezit zijn van een diploma/certificaat PBLS & BLS.

De Nederlandse Reanimatieraad heeft besloten dat alle diploma's geen geldigheidsdatum meer hebben maar dat na het behalen van de basiscursus er ieder jaar een opfris-en vervolgtraining moet worden gevolgd.
Indien dit niet wordt gedaan zullen de basiscursussen BLS en PBLS opnieuw moeten worden gevolgd.


Beschikbare cursussen staan in onze Webshop, de rechtstreekse link naar het overzicht van de
PBLS cursus & BLS opfris-en vervolgtraining voor alle cursuslocaties staat meteen hieronder:

Globale indeling van deze cursus

  • Welkom.
  • 'Heeft iemand iets meegemaakt rondom een reanimatie?' Deze vraag stellen we altijd aan het begin van de cursus omdat we de ervaring kunnen gebruiken in de cursus en weten dat de betreffende cursist dit heeft meegemaakt.
  • Demonstratie en start oefenen OF nalopen handelingen en start oefenen. Specifieke modules kunnen ook worden behandeld. De docent kiest uit een van de werkvormen de invulling van het praktische deel.
  • Oefenen, oefenen & oefenen!
  • Tussendoor is er (natuurlijk) ruimte voor eventuele vragen of onduidelijkheden.
  • Afsluiting met (aftekenen van het) diploma/certificaat.