Stichting


De Stichting Reanimatieonderwijs Zuidoost Utrecht is de voortzetting van de reanimatie werkgroepen van de ‘Vrienden van de Hartstichting’ uit De Bilt-Bilthoven, Driebergen-Zeist en Doorn.

In 2006 startte de Hartstichting met het traject om de onder de 'Vrienden van de Hartstichting' functionerende werkgroepen reanimatie te verzelfstandigen.
Door diverse oorzaken lagen de werkzaamheden in De Bilt-Bilthoven, Driebergen-Zeist en Doorn sinds die tijd stil. Een groep enthousiastelingen was in het najaar van 2007 van mening dat het geven van reanimatieonderwijs belangrijk was en dat er een actieve doorstart moest worden gemaakt.

De stichting is op 20 maart 2008 opgericht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30238501 en heeft geen winstoogmerk.

Het doel van de stichting is het organiseren van cursussen en scholing op het gebied van reanimatie, het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) en andere levensreddende handelingen.

Bij deze cursussen en scholingen worden door de stichting instructeurs ingezet die zijn gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatieraad. Als reanimatiepartner van de Hartstichting staan wij voor kwaliteit van het door ons aangeboden onderwijs en volgen wij de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad.

De stichting beschikt over lesmiddelen zoals reanimatiepoppen en AED’s.
Als Reanimatiepartner van de Hartstichting zijn wij in staat goede schriftelijke (les)middelen te kunnen verstrekken.

Binnen de gemeenten De Bilt en Zeist hebben wij een samenwerkingsverband met de afdelingen De Bilt en Zeist van Het Nederlandse Rode Kruis, het reanimatieonderwijs bieden wij in deze gemeenten gezamenlijk aan.

De cursussen in de gemeente Houten voeren wij uit voor Veilig Houten.

Uitgangspunt

Reanimeren is door iedereen te leren, het vraagt echter wel een fysieke inspanning. Door cursussen en scholingen beschikbaar te maken voor de bevolking draagt de stichting bij tot een grotere overlevingskans bij acute ademhalings-en hartproblemen.

Het uitgangspunt van onze stichting is juist om reanimatiecursussen voor iedereen toegankelijk te maken (kostprijs zo laag mogelijk te houden) en een goede kwaliteit te bieden.

Als stichting omvatten we een redelijk groot gebied, maar we geven onze cursussen in de woonkernen zelf, indien gevraagd ook op uw eigen locatie.

Cursuslocaties zijn onderling wisselbaar.
U wordt uitgenodigd voor de cursuslocatie van uw voorkeur maar wanneer het u uitkomt kunt u ook wisselen.