Voorbereid naar de BLS opfris-en vervolgtraining

In de e-mail die u zo'n 1 week voordat u de BLS opfris-en vervolgtraining gaat volgen kreeg, hebben wij u gevraagd deze pagina te bezoeken,
de handelingschema's te lezen en de video's te bekijken als voorbereiding op de training.

Richtlijn 2021
De richtlijnen voor de reanimatiehandelingen worden iedere 4 jaar herijkt door de Nederlandse Reanimatieraad, dit is dus in april 2021 gedaan.

Er zijn geen grote dingen gewijzigd, het zijn 'nuances'.
Voor de duidelijkheid zijn sommige video's gewijzigd, net als de stroomschema's van verslikken/verstikken.



Wat is er gewijzigd bij volwassenen:

Tijdens de reanimatie
Extra aandacht voor het ook vrijhouden van de electrodendraden van de AED bij/tijdens de analyse.

Als het slachtoffer weer circulatie heeft
Extra aandacht voor herhaaldelijke controles van de vitale functies op mogelijke verslechtering.
Extra aandacht voor het ook vrijhouden van de electrodendraden van de AED bij/tijdens de analyse (want de AED blijft immers aan & aangesloten!).
Geen verplichte techniek om het slachtoffer op de zij te leggen.

Verslikking/verstikking
Bij ernstige luchtwegbelemmering meteen alarmeren voordat je de handelingen gaat doen (indien mogelijk laten alarmeren..).

Handelingschema's Volwassenen

Reanimatie



Verslikking/verstikking

Video's

Reanimatie volwassene met 1 hulpverlener zonder AED
Alle handelingen die u gaat doen als u alleen de hulpverlening doet en er geen AED komt.

Reanimatie volwassene: agonale ademhaling (gaspen)
Heel belangrijk: herken de bijzonder ademhaling die in veel gevallen voorkomt bij een reanimatie.

Reanimatie volwassene met 1 hulpverlener en AED
Alle handelingen die u gaat doen als u alleen de hulpverlening doet en er een AED komt.

Reanimatie volwassene met 2 hulpverleners en AED
Alle handelingen die u gaat doen als u alleen de hulpverlening start en er na alarmering een 2-e hulpverlener bijkomt met een AED.

Reanimatie volwassene: verslikking/verstikking
De handelingen die u kunt toepassen bij een verslikking/verstikking.

Reanimatie volwassene: zijligging
De handelingen die u kunt toepassen bij het veilig op de zij leggen van een slachtoffer die (weer) levenstekenen heeft.

Reanimatie tijdens COVID-19 pandemie


Reanimaties kun je volgens normale richtlijnen uitvoeren.
Dat betekent dat je alle stappen volgt, dus ook het openen van de luchtweg, volledig controleren van de ademhaling en beademen.
Maar (burger)hulpverleners kunnen er ook voor kiezen om in een specifieke situatie te reanimeren volgens de covid-19-richtlijn.

Er wordt uitgegaan van het inschattingsvermogen van de (burger)hulpverleners om hun eigen afwegingen te maken, zoals ben ik gevaccineerd, welke risico's wil ik lopen en betreft het een bekende?
Blijf als (burger)hulpverlener dus uw gezonde verstand gebruiken.
U kunt als burgerhulpverlener er altijd voor kiezen om in een specifieke situatie bijvoorbeeld niet te beademen, of juist wel te beademen. Denk daarbij aan uw eigen gezondheid, die van het slachtoffer en die van omstanders en andere hulpverleners.

Reanimatie buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 pandemie, Advies bij de richtlijnen reanimatie

Bron: Nederlandse Reanimatieraad