Voorbereid naar de PBLS opfris-en vervolgtraining


In de e-mail die u zo'n 1 week voordat u de PBLS (kinder) opfris-en vervolgtraining gaat volgen kreeg,
is u gevraagd deze pagina te bezoeken, de handelingschema's te lezen en de video's te bekijken als voorbereiding op de training.

 

Ook kunt u 'bijblijven' door tussendoor de schema's en de video's te bekijken.

Richtlijn 2021

De richtlijnen voor de reanimatiehandelingen worden iedere 4 jaar herijkt door de Nederlandse Reanimatieraad.
Dit is dus in april 2021 gedaan en is verwerkt in de cursussen die we aanbieden.

Er zijn geen grote dingen gewijzigd, het zijn 'nuances'.
Voor de duidelijkheid zijn sommige video's gewijzigd, net als de stroomschema's van verslikken/verstikken.

 

Wat is er gewijzigd bij kinderen:

  • Vroegtijdig herkennen van een ernstig ziek kind en tijdig alarmeren.
  • Indien de hulpverlener alleen is en direct kan bellen: na 5 beademingen alarmeren.
  • Zijligging bij een bewusteloos ademend slachtoffer blijft essentieel. Geen verplichte techniek om het slachtoffer op zijn zij te leggen.
  • Continu controleren van de ademhaling bij een bewusteloos (weer) ademend kind.
  • Extra aandacht voor het ook vrijhouden van de electrodendraden van de AED bij de analyse (want de AED blijft immers aangesloten!).
  • Borstcompressies bij reanimatie voor kinderen onder 1 jaar standaard middels de twee duimen omcirkelende techniek (TDOT).
  • Plaatsing van de handen bij borstcompressies op de onderste helft van de borstkas.

Handelingschema's kinderen
Reanimatie

Verstikking/verslikking

Video's kind


Reanimatie kind met 1 hulpverlener zonder AED
Alle handelingen die u gaat doen als u alleen de hulpverlening doet en er geen AED komt.

Reanimatie kind met 1 hulpverlener en AED
Alle handelingen die u gaat doen als u alleen de hulpverlening doet en er een AED komt.

Reanimatie kind met 2 hulpverleners en AED
Alle handelingen die u gaat doen als u alleen de hulpverlening start en er na alarmering een 2-e hulpverlener bijkomt met een AED.

Reanimatie kind: verslikking/verstikking
De handelingen die u kunt toepassen bij een verslikking/verstikking.

Reanimatie kind: zijligging
De handelingen die u kunt toepassen bij het veilig op de zij leggen van een slachtoffer die (weer) levenstekenen heeft.

Video's baby


Reanimatie baby met 1 hulpverlener zonder AED
Alle handelingen die u gaat doen als u alleen de hulpverlening doet en er geen AED komt.

Reanimatie baby met 1 hulpverlener en AED
Alle handelingen die u gaat doen als u alleen de hulpverlening doet en er een AED komt.

Reanimatie baby met 2 hulpverleners en AED
Alle handelingen die u gaat doen als u alleen de hulpverlening start en er na alarmering een 2-e hulpverlener bijkomt met een AED.

Reanimatie baby: verslikking/verstikking
De handelingen die u kunt toepassen bij een verslikking/verstikking.

Handelingen kind

In de onderstaande video's worden de handelingen èèn voor èèn apart uitgelicht.

Reanimatie kind: kinlift en controle ademhaling

Reanimatie kind: beademingen
Reanimatie kind: borstcompressies
Reanimatie kind: AED aansluiten

Handelingen baby

In de onderstaande video's worden de handelingen èèn voor èèn apart uitgelicht.

Reanimatie baby: kinlift en controle ademhaling

Reanimatie baby: beademingen
Reanimatie baby: borstcompressies
Reanimatie baby: AED aansluiten