Vraag & Antwoord

Coronamaatregelen

Maatregelen ter voorkoming van Corona passen wij toe op onze cursussen.
Afhankelijk van de regels passen wij onze maatregelen aan.

Is het volgen van een cursus noodzakelijk?

Reanimeren is het uitvoeren van een aantal handelingen die niet te leren zijn uit een boekje of zijn af te kijken van plaatjes.
Tussenkomst van een trainer/instructeur is daarbij onontbeerlijk.
Wil je leren reanimeren, dan moet je dus een cursus volgen.

Wanneer moet ik een herhalingsles volgen?

Onderzoek heeft aangetoond dat reanimatievaardigheden in de loop van de tijd afnemen.
Reanimeren is geen dagelijkse bezigheid. Daarom is het volgen van een 'herhaling' noodzakelijk. Na het behalen van de basiscursus moet er ieder jaar een opfris/ herhalingscursus worden gevolgd.

Moet ik een herhalingsles volgen, ook als ik een lesboek of app heb?

Ja!
Reanimeren is niet uit een boekje
of app te leren.
De tekst en plaatjes dienen ter illustratie en om "het tijdens een cursus geleerde" weer in de herinnering terug te brengen. Reanimeren lijkt in een filmpje misschien simpel maar het vergt wel regelmatig oefening, onder begeleiding en op een oefenpop, om de vaardigheden op peil te houden.

Krijg ik altijd een diploma/
certificaat?

Nee.
Wanneer de cursus met goed gevolg door u is gevolgd en u beheerst de vaardigheid van het reanimeren, dan ontvangt u een diploma/certificaat.
Dit geldt ook voor de opfris-en vervolgtraining.


Mag iedereen naar een reanimatie cursus?

In principe wel.
Er worden geen toelatingseisen gehanteerd. Wel is het van belang dat een cursist zich de theorie en de praktische vaardigheden eigen kan maken. Ook moet je over voldoende uithoudingsvermogen beschikken om de reanimatie in de praktijk te kunnen toepassen. Een reanimatie is een inspannende bezigheid. In het algemeen zijn de deelnemers niet jonger dan 13-14 jaar. Gemotiveerde-en fysiekvaardige 11 & 12 jarigen zijn uiteraard van harte welkom!

Altijd naar dezelfde cursuslocatie?

De cursuslocaties zijn onderling wisselbaar.
U kunt de cursuslocatie kiezen die u op dat moment het beste uitkomt.

Na hoeveel tijd na mijn basiscursus of laatste opfris-en vervolgtraining kan ik nog een opfris-en vervolgtraining volgen, en vanaf wanneer moet ik de basiscursus opnieuw volgen?

De Nederlandse Reanimatieraad heeft besloten dat alle diploma's geen geldigheidsdatum meer hebben maar dat na het behalen van de basiscursus er ieder jaar een opfris-en vervolgtraining moet worden gevolgd.
Indien dit niet wordt gedaan zal de basiscursus opnieuw moeten worden gevolgd.
Om deze reden hebben zij voor iedereen die een diploma had op 01-01-2021, deze datum als nieuwe ingangsgeldigheid gegeven.


Diploma kwijt?

Uw diploma kreeg u eenmalig uitgereikt nadat u heeft laten zien dat u de handeling kunt verrichten, dit kan zijn bij de basiscursus of wanneer u overkomt van een andere opleider naar ons toe en u niet in het bezit was van een diploma van 'Reanimatiepartner van de Hartstichting'.
In onze administratie houden we alle cursusdata van u bij. De herhalingscursussen worden op de achterzijde van het diploma aangetekend.
Een vervangend exemplaar van dit diploma is mogelijk maar kost u een klein bedrag om de verwerkingskosten (data opzoeken, printer, envelop en postzegel) te dekken.


ERC diploma/certificaat

Vanaf 2021 geven we het Europese diploma uit welke via de Nederlandse Reanimatieraad wordt uitgegeven.
Wij registeren u in de ERC database en sturen u digitaal het diploma/certificaat toe.
Voor iedere cursusactiviteit krijgt u een (nieuw) uniek exemplaar.

112 NL app