Vraag & Antwoord

Is het volgen van een cursus noodzakelijk?
Reanimeren is het uitvoeren van een aantal handelingen die niet te leren zijn uit een boekje of zijn af te kijken van plaatjes.
Tussenkomst van een trainer/instructeur is daarbij onontbeerlijk.
Wil je leren reanimeren, dan moet je dus een cursus volgen.

Wanneer moet ik een herhalingsles volgen?
Onderzoek heeft aangetoond dat reanimatievaardigheden in de loop van de tijd afnemen.
Reanimeren is geen dagelijkse bezigheid. Daarom is het volgen van een 'herhaling' noodzakelijk. Na het behalen van de basiscursus moet er ieder jaar een opfris/ herhalingscursus worden gevolgd.

Na hoeveel tijd na mijn basiscursus of laatste opfris-en vervolgtraining kan ik nog een opfris-en vervolgtraining volgen, en vanaf wanneer moet ik de basiscursus opnieuw volgen?

De Nederlandse Reanimatieraad heeft besloten dat alle diploma's geen geldigheidsdatum meer hebben maar dat na het behalen van de basiscursus er ieder jaar een opfris-en vervolgtraining moet worden gevolgd.
Indien dit niet wordt gedaan zal de basiscursus opnieuw moeten worden gevolgd.

ERC diploma/certificaat
Vanaf 2021 geven we het Europese diploma uit welke via de Nederlandse Reanimatieraad wordt uitgegeven.
Wij registeren u in de ERC database en sturen u digitaal het diploma/certificaat toe.
Voor iedere cursusactiviteit krijgt u een (nieuw) uniek exemplaar.

Mocht u het 'oude' diploma hebben waarop op de achterzijde de herhalingen werden aangetekend, wij schrijven deze bij als u hem meeneemt.

Moet ik een herhalingsles volgen, ook als ik een lesboek of app heb?

Ja!
Reanimeren is niet uit een boekje of app te leren.
Tekst, plaatjes of filmpjes dienen ter illustratie en om "het tijdens een cursus geleerde" weer in de herinnering terug te brengen. Reanimeren lijkt in een filmpje misschien simpel maar het vergt wel regelmatig oefening, onder begeleiding en op een oefenpop, om de vaardigheden op peil te houden.

Mag iedereen naar een reanimatie cursus?

In principe wel.
Er worden geen toelatingseisen gehanteerd. Wel is het van belang dat een cursist zich de theorie en de praktische vaardigheden eigen kan maken. Ook moet je over voldoende uithoudingsvermogen beschikken om de reanimatie in de praktijk te kunnen toepassen. Een reanimatie is een inspannende bezigheid. In het algemeen zijn de deelnemers niet jonger dan 13-14 jaar. Gemotiveerde-en fysiekvaardige 11 & 12 jarigen zijn uiteraard van harte welkom!

Krijg ik altijd een diploma/certificaat?
Nee.
Wanneer de cursus met goed gevolg door u is gevolgd en u beheerst de vaardigheid van het reanimeren, dan ontvangt u een diploma/certificaat.
Dit geldt ook voor de opfris-en vervolgtraining.

Altijd naar dezelfde cursuslocatie?

De cursuslocaties zijn onderling wisselbaar.
U kunt de cursuslocatie kiezen die u op dat moment het beste uitkomt.