Bijblijven 'Kinderen'


Richtlijn 2021

De richtlijnen voor de reanimatiehandelingen worden iedere 4 jaar herijkt door de Nederlandse Reanimatieraad.
Dit is dus in april 2021 gedaan en is verwerkt in de cursussen die we aanbieden.

Er zijn geen grote dingen gewijzigd, het zijn 'nuances'.
Voor de duidelijkheid zijn sommige video's gewijzigd, net als de stroomschema's van verslikken/verstikken.


Wat is er gewijzigd bij kinderen:

Vroegtijdig herkennen van een ernstig ziek kind en tijdig alarmeren.
Indien de hulpverlener alleen is en direct kan bellen: na 5 beademingen alarmeren.
Zijligging bij een bewusteloos ademend slachtoffer blijft essentieel. Geen verplichte techniek om het slachtoffer op zijn zij te leggen.
Continu controleren van de ademhaling bij een bewusteloos (weer) ademend kind.
Extra aandacht voor het ook vrijhouden van de electrodendraden van de AED bij de analyse (want de AED blijft immers aangesloten!).
Borstcompressies bij reanimatie voor kinderen onder 1 jaar standaard middels de twee duimen omcirkelende techniek (TDOT).
Plaatsing van de handen bij borstcompressies op de onderste helft van de borstkas.

Handelingschema's kinderen

Reanimatie


Verstikking/verslikking

Video's kind

Reanimatie kind met 1 hulpverlener zonder AED
Reanimatie kind: kinlift en controle ademhaling
Reanimatie kind: beademingen
Reanimatie kind: borstcompressies
Reanimatie kind: AED aansluiten
Reanimatie kind met 1 hulpverlener en AED
Reanimatie kind met 2 hulpverleners en AED
Reanimatie kind: verslikking/verstikking
Reanimatie kind: zijligging

Video's baby

Reanimatie baby met 1 hulpverlener zonder AED
Reanimatie baby: kinlift en controle ademhaling
Reanimatie baby: beademingen
Reanimatie baby: borstcompressies
Reanimatie baby: AED aansluiten
Reanimatie baby met 1 hulpverlener en AED
Reanimatie baby met 2 hulpverleners en AED
Reanimatie baby: verslikking/verstikking

Opzet herhalingscursussen

De Nederlandse Reanimatieraad heeft de opzet gewijzigd, dit hebben wij omgebouwd naar de groepen die wij meestal zien.
Zij gaan uit van modules die je altijd moet toepassen en die je op doelgroepen kan toepassen, echter zijn de deelnemers aan onze publiekscurssen 'gemengd'.
Dus voor welke modules kiezen wij in de standaard opzet?, wat betekent dat dan voor de cursustijd?, het noodzakelijke materiaal en dus de prijs, hebben we uitgewerkt.