Bijblijven 'Volwassenen'


Richtlijn 2021

De richtlijnen voor de reanimatiehandelingen worden iedere 4 jaar herijkt door de Nederlandse Reanimatieraad.
Dit is dus in april 2021 gedaan en is verwerkt in de cursussen die we aanbieden.

Er zijn geen grote dingen gewijzigd, het zijn 'nuances'.
Voor de duidelijkheid zijn sommige video's gewijzigd, net als de stroomschema's van verslikken/verstikken.


Wat is er gewijzigd bij volwassenen:

Tijdens de reanimatie
Extra aandacht voor het ook vrijhouden van de electrodendraden van de AED bij/tijdens de analyse.

Als het slachtoffer weer circulatie heeft
Extra aandacht voor herhaaldelijke controles van de vitale functies op mogelijke verslechtering.
Extra aandacht voor het ook vrijhouden van de electrodendraden van de AED bij/tijdens de analyse (want de AED blijft immers aan & aangesloten!).
Geen verplichte techniek om het slachtoffer op de zij te leggen.

Verslikking/verstikking
Bij ernstige luchtwegbelemmering meteen alarmeren voordat je de handelingen gaat doen (indien mogelijk laten alarmeren..).

Inlegvel wijzigingen 2021 voor bij oude lesboek - versie 01-02-2022.pd

Handelingschema's Volwassenen

Reanimatie


Verslikking/verstikking

Video's Volwassene

Reanimatie volwassene met 1 hulpverlener zonder AED
Reanimatie volwassene: kinlift en controle ademhaling
Reanimatie volwassene: agonale ademhaling (gaspen)
Reanimatie volwassene: borstcompressies
Reanimatie volwassene: beademingen
Reanimatie volwassene: AED aansluiten
Reanimatie volwassene met 1 hulpverlener en AED
Reanimatie volwassene met 2 hulpverleners en AED
Reanimatie volwassene: verslikking/verstikking
Reanimatie volwassene: zijligging

Reanimatie tijdens COVID-19 pandemie

Reanimaties kun je volgens normale richtlijnen uitvoeren.
Dat betekent dat je alle stappen volgt, dus ook het openen van de luchtweg, volledig controleren van de ademhaling en beademen.
Maar (burger)hulpverleners kunnen er ook voor kiezen om in een specifieke situatie te reanimeren volgens de covid-19-richtlijn.

Er wordt uitgegaan van het inschattingsvermogen van de (burger)hulpverleners om hun eigen afwegingen te maken, zoals ben ik gevaccineerd, welke risico's wil ik lopen en betreft het een bekende?
Blijf als (burger)hulpverlener dus uw gezonde verstand gebruiken.
U kunt als burgerhulpverlener er altijd voor kiezen om in een specifieke situatie bijvoorbeeld niet te beademen, of juist wel te beademen. Denk daarbij aan uw eigen gezondheid, die van het slachtoffer en die van omstanders en andere hulpverleners.

Reanimatie buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 pandemie, Advies bij de richtlijnen reanimatie

Bron: Nederlandse Reanimatieraad

Opzet herhalingscursussen

De Nederlandse Reanimatieraad heeft de opzet gewijzigd, dit hebben wij omgebouwd naar de groepen die wij meestal zien.
Zij gaan uit van modules die je altijd moet toepassen en die je op doelgroepen kan toepassen, echter zijn de deelnemers aan onze publiekscurssen 'gemengd'.
Dus voor welke modules kiezen wij in de standaard opzet?, wat betekent dat dan voor de cursustijd?, het noodzakelijke materiaal en dus de prijs, hebben we uitgewerkt.