Bijblijven 'Volwassenen'


Richtlijn 2021

De richtlijnen voor de reanimatiehandelingen worden iedere 4 jaar herijkt door de Nederlandse Reanimatieraad.
Dit is dus in april 2021 gedaan en is verwerkt in de cursussen die we aanbieden.

Er zijn geen grote dingen gewijzigd, het zijn 'nuances'.
Voor de duidelijkheid zijn sommige video's gewijzigd, net als de stroomschema's van verslikken/verstikken.


Wat is er gewijzigd bij volwassenen:

Tijdens de reanimatie
Extra aandacht voor het ook vrijhouden van de electrodendraden van de AED bij/tijdens de analyse.

Als het slachtoffer weer circulatie heeft
Extra aandacht voor herhaaldelijke controles van de vitale functies op mogelijke verslechtering.
Extra aandacht voor het ook vrijhouden van de electrodendraden van de AED bij/tijdens de analyse (want de AED blijft immers aan & aangesloten!).
Geen verplichte techniek om het slachtoffer op de zij te leggen.

Verslikking/verstikking
Bij ernstige luchtwegbelemmering meteen alarmeren voordat je de handelingen gaat doen (indien mogelijk laten alarmeren..).

Inlegvel wijzigingen 2021 voor bij oude lesboek - versie 25-09-2021.pdf

Handelingschema's Volwassenen

Reanimatie


Verslikking/verstikking

Video's Volwassene

Reanimatie volwassene met 1 hulpverlener zonder AED
Reanimatie volwassene: kinlift en controle ademhaling
Reanimatie volwassene: agonale ademhaling (gaspen)
Reanimatie volwassene: borstcompressies
Reanimatie volwassene: beademingen
Reanimatie volwassene: AED aansluiten
Reanimatie volwassene met 1 hulpverlener en AED
Reanimatie volwassene met 2 hulpverleners en AED
Reanimatie volwassene: verslikking/verstikking
Reanimatie volwassene: zijligging

Reanimatie tijdens COVID-19 pandemie

Per 25 september 2021 richtlijnen reanimatie buiten het ziekenhuis terug naar normaal!

Nu een groot deel van de Nederlandse bevolking is gevaccineerd en de verspreiding van het coronavirus beperkt is,
is het verantwoord de reanimatiezorg weer terug te brengen naar de normale situatie.
Dat betekent dat slachtoffers van een circulatiestilstand weer kunnen worden gereanimeerd volgens de normale richtlijnen, inclusief beademen.

Gedurende de afgelopen 1,5 jaar heeft de COVID-19 pandemie geleid tot een advies voor aangepaste richtlijnen reanimatie.
Deze aanpassingen waren met name bedoeld om hulpverleners en slachtoffers te beschermen tegen besmetting.
En ook om slachtoffers van een circulatiestilstand zo goed mogelijk te reanimeren onder de omstandigheden van een pandemie.

Weer beademen
Door de vaccinaties is de kans op ziekte door COVID-19 nu sterk verminderd.
Daarom heeft de NRR in overleg met Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg en HartslagNu besloten dat het verantwoord is de reanimatiezorg weer terug te brengen naar de situatie van voor de pandemie.
Slachtoffers van een circulatiestilstand kunnen weer worden gereanimeerd volgens de normale richtlijnen, inclusief beademen.

Gezond verstand
Uiteraard is coronavirus niet opeens uit onze samenleving verdwenen.
Blijf als hulpverlener dus uw gezonde verstand gebruiken.
U kunt als burgerhulpverlener er altijd voor kiezen om in een specifieke situatie bijvoorbeeld niet te beademen, of juist wel te beademen.
Denk daarbij aan uw eigen gezondheid, die van het slachtoffer en die van omstanders en andere hulpverleners.

Bron: Nederlandse Reanimatieraad

Opzet herhalingscursussen

De Nederlandse Reanimatieraad heeft de opzet gewijzigd, dit hebben wij omgebouwd naar de groepen die wij meestal zien.

Zij gaan uit van modules die je altijd moet toepassen en die je op doelgroepen kan toepassen, echter zijn de deelnemers aan onze publiekscurssen 'gemengd'.
Dus voor welke modules kiezen wij in de standaard opzet, wat betekent dat dan voor de cursustijd, noodzakelijke materiaal en dus de prijs, hebben we uitgewerkt.