Bijblijven 'Volwassenen'


Richtlijn 2021

De richtlijnen voor de reanimatiehandelingen worden iedere 4 jaar herijkt door de Nederlandse Reanimatieraad.
Dit is dus in april 2021 gedaan en is verwerkt in de cursussen die we aanbieden.

Er zijn geen grote dingen gewijzigd, het zijn 'nuances'.
Voor de duidelijkheid zijn sommige video's gewijzigd, net als de stroomschema's van verslikken/verstikken.


Wat is er gewijzigd bij volwassenen:

Tijdens de reanimatie
Extra aandacht voor het ook vrijhouden van de electrodendraden van de AED bij/tijdens de analyse.

Als het slachtoffer weer circulatie heeft
Extra aandacht voor herhaaldelijke controles van de vitale functies op mogelijke verslechtering.
Extra aandacht voor het ook vrijhouden van de electrodendraden van de AED bij/tijdens de analyse (want de AED blijft immers aan & aangesloten!).
Geen verlichte techniek om het slachtoffer op de zij te leggen.

Verslikking/verstikking
Bij ernstige luchtwegbelemmering meteen alarmeren voordat je de handelingen gaat doen (indien mogelijk laten alarmeren..).

Handelingschema's Volwassenen

Reanimatie


Verslikking/verstikking

Video's Volwassene

Reanimatie volwassene met 1 hulpverlener zonder AED
Reanimatie volwassene: kinlift en controle ademhaling
Reanimatie volwassene: agonale ademhaling (gaspen)
Reanimatie volwassene: borstcompressies
Reanimatie volwassene: beademingen
Reanimatie volwassene: AED aansluiten
Reanimatie volwassene met 1 hulpverlener en AED
Reanimatie volwassene met 2 hulpverleners en AED
Reanimatie volwassene: verslikking/verstikking
Reanimatie volwassene: zijligging

Reanimatie tijdens COVID-19 pandemie

Handelingschema
Video 'Reanimatie met 2 hulpverleners volgens de COVID-19 richtlijn'

Opzet herhalingscursussen

De Nederlandse Reanimatieraad heeft de opzet gewijzigd, dit hebben wij omgebouwd naar de groepen die wij meestal zien.

Zij gaan uit van modules die je altijd moet toepassen en die je op doelgroepen kan toepassen, echter zijn de deelnemers aan onze publiekscurssen 'gemengd'.
Dus voor welke modules kiezen wij in de standaard opzet, wat betekent dat dan voor de cursustijd, noodzakelijke materiaal en dus de prijs, hebben we uitgewerkt.