BLS & AED cursus

BLS betekent Basic Life Support ofwel basisreanimatie van volwassenen. AED betekent Automatische Externe Defibrillator, het apparaat dat je effectief kan inzetten bij een veel voorkomende ritmestoornis.
BLS & AED Cursus wordt ook vaak de basiscursus reanimatie genoemd.

Tijdens de cursus leert u hoe een reanimatie slachtoffer te herkennen is. Daarnaast staan de daadwerkelijke reanimatie vaardigheden, veilig werken en het bedienen van de AED centraal. Er zal veel gelegenheid zijn deze vaardigheden te oefenen. Korte presentaties worden afgewisseld met vaardigheidstraining.

Ons doel is u de vaardigheden bij te brengen om goed hulp te kunnen verlenen. Dat u bij zo'n situatie niet alleen de eerste stap zet maar ook de tweede en daadwerkelijk hulp gaat verlenen!

Globale indeling van deze cursus

1-e avond

 • Welkom.
 • Voorstelrondje: wie bent u en waarom doet u mee met de cursus?
 • Aan de hand van de presentatie van de Nederlandse Reanimatieraad doorlopen we de diverse handelingen. Onderdelen van de presentatie worden afgewisseld met demonstraties van de handelingen.
 • De handelingen worden doorlopen en er wordt geoefend met de borstcompressies & beademingen.
 • Uitleg van de AED en demonstratie van het gebruik.
 • Starten van een reanimatie, het stoppen, de niet-reanimatieverklaring en het burgerhulpverlener(netwerk) komen aan bod.
 • Tussendoor is er (natuurlijk) ruimte voor eventuele vragen of onduidelijkheden.
 • Afsluiting.

2-e avond

 • Welkom.
 • Vragen of onduidelijkheden n.a.v. de 1-e avond?
 • De 2-e avond staat geheel in het teken van oefenen, oefenen & oefenen! U krijgt ruim de tijd en gelegenheid om de reanimatievaardigheden (het alleen kunnen reanimeren, bedienen van de AED, met 2 hulpverleners etc.) te beoefenen.
 • Verslikken/verstikken en de stabiele zijligging.
 • Tussendoor is er (natuurlijk) ruimte voor eventuele vragen of onduidelijkheden.
 • Afsluiting met uitreiking van het diploma.