PBLS herhaling + BLS & AED herhaling

Herhalingscursus van de cursussen PBLS + BLS & AED.

Veel gelegenheid om tijdens de herhalingscursus de daadwerkelijke reanimatie vaardigheden, veilig werken, het bedienen van de AED en de specifieke benadering bij kinderen te (be)oefenen.

Om deze cursus te kunnen volgen moet u dus in het bezit zijn van een geldig diploma PBLS en een geldig diploma BLS & AED.

Het diploma heeft een geldigheid van 2 jaar, waarin er minimaal 1 herhaling moet worden gevolgd. Veel cursisten doen voor het bijhouden van de reanimatievaardigheid jaarlijks een herhalingscursus. Standaard staat de uitnodiging voor cursisten in onze administratie hiervoor op 1 jaar.

Globale indeling van deze cursus

  • Welkom.
  • 'Heeft iemand iets meegemaakt rondom een reanimatie?' Deze vraag stellen we altijd aan het begin van de cursus omdat we de ervaring kunnen gebruiken in de cursus en weten dat de betreffende cursist dit heeft meegemaakt.
  • Demonstratie en start oefenen OF scenario en start oefenen OF nalopen handelingen en start oefenen. De docent kiest uit een van de werkvormen de invulling van het praktische deel.
  • Oefenen behelst in ieder geval het alleen kunnen reanimeren (en bedienen van de AED), met 2 personen reanimeren en de stabiele zijligging.
  • Tussendoor is er (natuurlijk) ruimte voor eventuele vragen of onduidelijkheden.
  • Afsluiting met aftekenen van het diploma.