Voorbereid naar de BLS opfris-en vervolgtraining

In de e-mail die u zo'n 1 week voordat u de BLS opfris-en vervolgtraining gaat volgen kreeg, hebben wij u gevraagd deze pagina te bezoeken,
de handelingschema's te lezen en de video's te bekijken als voorbereiding op de training.

Richtlijn 2021

De richtlijnen voor de reanimatiehandelingen worden iedere 4 jaar herijkt door de Nederlandse Reanimatieraad, dit is dus in april 2021 gedaan.

Er zijn geen grote dingen gewijzigd, het zijn 'nuances'.
Voor de duidelijkheid zijn sommige video's gewijzigd, net als de stroomschema's van verslikken/verstikken.


Wat is er gewijzigd bij volwassenen:

Tijdens de reanimatie
Extra aandacht voor het ook vrijhouden van de electrodendraden van de AED bij/tijdens de analyse.

Als het slachtoffer weer circulatie heeft
Extra aandacht voor herhaaldelijke controles van de vitale functies op mogelijke verslechtering.
Extra aandacht voor het ook vrijhouden van de electrodendraden van de AED bij/tijdens de analyse (want de AED blijft immers aan & aangesloten!).
Geen verplichte techniek om het slachtoffer op de zij te leggen.

Verslikking/verstikking
Bij ernstige luchtwegbelemmering meteen alarmeren voordat je de handelingen gaat doen (indien mogelijk laten alarmeren..).

Handelingschema's Volwassenen

Reanimatie


Verslikking/verstikking

Video's

Reanimatie volwassene met 1 hulpverlener zonder AED
Alle handelingen die u gaat doen als u alleen de hulpverlening doet en er geen AED komt.

Reanimatie volwassene: agonale ademhaling (gaspen)
Heel belangrijk: herken de bijzonder ademhaling die in veel gevallen voorkomt bij een reanimatie.

Reanimatie volwassene met 1 hulpverlener en AED
Alle handelingen die u gaat doen als u alleen de hulpverlening doet en er een AED komt.

Reanimatie volwassene met 2 hulpverleners en AED
Alle handelingen die u gaat doen als u alleen de hulpverlening start en er na alarmering een 2-e hulpverlener bijkomt met een AED.

Reanimatie volwassene: verslikking/verstikking
De handelingen die u kunt toepassen bij een verslikking/verstikking.

Reanimatie volwassene: zijligging
De handelingen die u kunt toepassen bij het veilig op de zij leggen van een slachtoffer die (weer) levenstekenen heeft.

Handelingen

In de onderstaande video's worden de handelingen èèn voor èèn apart uitgelicht.

Reanimatie volwassene: kinlift en controle ademhaling
Reanimatie volwassene: borstcompressies
Reanimatie volwassene: beademingen
Reanimatie volwassene: AED aansluiten

Reanimatie tijdens COVID-19 pandemie


Per 25 september 2021 richtlijnen reanimatie buiten het ziekenhuis terug naar normaal!

Nu een groot deel van de Nederlandse bevolking is gevaccineerd en de verspreiding van het coronavirus beperkt is,
is het verantwoord de reanimatiezorg weer terug te brengen naar de normale situatie.
Dat betekent dat slachtoffers van een circulatiestilstand weer kunnen worden gereanimeerd volgens de normale richtlijnen, inclusief beademen.

Gedurende de afgelopen 1,5 jaar heeft de COVID-19 pandemie geleid tot een advies voor aangepaste richtlijnen reanimatie.
Deze aanpassingen waren met name bedoeld om hulpverleners en slachtoffers te beschermen tegen besmetting.
En ook om slachtoffers van een circulatiestilstand zo goed mogelijk te reanimeren onder de omstandigheden van een pandemie.

Weer beademen
Door de vaccinaties is de kans op ziekte door COVID-19 nu sterk verminderd.
Daarom heeft de NRR in overleg met Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg en HartslagNu besloten dat het verantwoord is de reanimatiezorg weer terug te brengen naar de situatie van voor de pandemie.
Slachtoffers van een circulatiestilstand kunnen weer worden gereanimeerd volgens de normale richtlijnen, inclusief beademen.

Gezond verstand
Uiteraard is coronavirus niet opeens uit onze samenleving verdwenen.
Blijf als hulpverlener dus uw gezonde verstand gebruiken.
U kunt als burgerhulpverlener er altijd voor kiezen om in een specifieke situatie bijvoorbeeld niet te beademen, of juist wel te beademen.
Denk daarbij aan uw eigen gezondheid, die van het slachtoffer en die van omstanders en andere hulpverleners.

Bron: Nederlandse Reanimatieraad