Vraag & Antwoord

Is het volgen van een cursus noodzakelijk?

Reanimeren is het uitvoeren van een aantal handelingen die niet te leren zijn uit een boekje of zijn af te kijken van plaatjes.
Tussenkomst van een trainer/instructeur is daarbij onontbeerlijk.
Wil je leren reanimeren, dan moet je dus een cursus volgen.

Wanneer moet ik een herhalingsles volgen?

Onderzoek heeft aangetoond dat reanimatievaardigheden in de loop van de tijd afnemen.
Reanimeren is geen dagelijkse bezigheid. Daarom is het volgen van herhalingscursussen noodzakelijk. Geadviseerd wordt om minimaal één keer per jaar een herhalingscursus te volgen.

Moet ik een herhalingsles volgen, ook als ik een lesboek of app heb?

Ja. Reanimeren is niet uit een boekje of app te leren.
De tekst en plaatjes dienen ter illustratie en om "het tijdens een cursus geleerde" weer in de herinnering terug te brengen. Reanimeren lijkt misschien simpel maar het vergt regelmatig oefening, onder begeleiding en op een oefenpop, om de vaardigheden op peil te houden.

Na hoeveel tijd na mijn basiscursus of laatste herhalingsles kan ik nog een herhalingsles volgen, en vanaf wanneer moet ik de basiscursus opnieuw volgen?

Wanneer u langer dan 2 jaar na uw basiscursus of laatste herhalingsles uw vaardigheden opnieuw wilt oppakken dient u de cursus opnieuw te volgen.
Is de periode korter dan 2 jaar, dan kunt u een herhalingsles volgen. Na 2 jaar geen herhalingslessen te hebben gevolgd verloopt uw diploma.

Diploma kwijt?

Uw diploma krijgt u eenmalig uitgereikt nadat u heeft laten zien dat u de handeling kunt verrichten, dit kan zijn bij de basiscursus of wanneer u overkomt van een andere opleider naar ons toe en u niet in het bezit was van een diploma van 'Reanimatiepartner van de Hartstichting'.

In onze administratie houden we alle data bij dat u een cursus heeft gevolgd bij ons. De herhalingscursussen worden op de achterzijde van het diploma aangetekend.

Een vervangend exemplaar is mogelijk maar kost u een klein bedrag om de verwerkingskosten (data opzoeken, printer, envelop en postzegel) te dekken.

Reanimatie app

“Deze app is een musthave voor elke cursist. Met de app bij de hand fris je je kennis op een leuke manier op!” "Super handig en heel veel mogelijkheden. Goede aanvulling op de reanimatiecursus!"

De app ondersteunt de cursist met het bijhouden van de opgedane kennis maar vervangt een cursus of herhalingscursus niet. Reanimatievaardigheden is praktijk onderwijs: je moet het doen!

Onderdelen app
1. informatie: alles over een hartstilstand en reanimeren
2. oefenen: oefen diverse situaties aan de hand van illustraties en video's
3. quiz: test je kennis met keer op keer met nieuwe vragen
4. word burgerhulpverlener: meld je direct aan en help levens redden
5. nu reanimeren: hulp in een noodsituatie aan de hand van gesproken instructies en illustraties
6. bel direct 112